Закон Украины про "Экологический аудит"

 

стр. 2 из 6

 

Висновок екологічного  аудиту  є  офіційним документом, який засвідчується підписом та печаткою екологічного аудитора.

 

Стаття 8. Мета та основні завдання екологічного аудиту

 

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою  забезпечення додержання  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.

 

Основними завданнями екологічного аудиту є:

 

збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності  об'єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту; встановлення відповідності   об'єктів   екологічного   аудиту вимогам   законодавства   про   охорону  навколишнього  природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту; оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на  стан навколишнього природного середовища; оцінка ефективності,  повноти  і об|рунтованості заходів,  що вживаються для  охорони  навколишнього  природного  середовища  на об'єкті екологічного аудиту.

 

Конкретні завдання  екологічного  аудиту  в  кожному окремому випадку  визначаються  замовником,   виходячи   з   його   потреб, відповідно  до  цього Закону та інших актів законодавства України, характеру діяльності об'єкта екологічного аудиту.

 

Стаття 9. Правове регулювання екологічного аудиту

    

Відносини у сфері екологічного аудиту в  Україні  регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" [1264-12],  іншими  актами  законодавства  України, державними стандартами України.

    

Стаття 10. Основні принципи екологічного аудиту

    

Основними принципами екологічного аудиту є:

    

незалежність;

законність;

наукова об|рунтованість;

об'єктивність;

неупередженість;

достовірність;

документованість;

конфіденційність;

персональна відповідальність аудитора.

 

Стаття 11. Сфери проведення екологічного аудиту

 

Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретнихвласників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі  об'єктів  державної  та  комунальної  власності   в довгострокову  оренду,  в  концесію,  створення  на  основі  таких об'єктів  спільних  підприємств,   створення,   функціонування   і сертифікації  систем управління навколишнім природним середовищем,
а також здійснення господарської та іншої діяльності.

 

Стаття 12. Форми екологічного аудиту

 

Екологічний аудит  в  Україні  може  бути   добровільним   чи
обов'язковим.

 

Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту  на  замовлення заінтересованого  суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта
екологічного аудиту.

 

Обов'язковий екологічний  аудит  здійснюється  на  замовлення заінтересованих органів виконавчої  влади  або  органів  місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності,  які становлять підвищену  екологічну  небезпеку,  відповідно  до   переліку,   що
затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:

банкрутство;

приватизація, передача   в  концесію  об'єктів  державної  та комунальної власності;

передача або придбання в державну чи комунальну власність;

передача у  довгострокову  оренду  об'єктів   державної   або комунальної власності;

 


Назад Вперед